- Munajat Asmaul Husna

14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)

Al Ghoffar

“Ya Ghaffaar, kami bermohon kepada-Mu kiranya membersihkan hati kami dari segala noda. Kami bermohon kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan cahaya. Berilah kemampuan kepada kami untuk meneladani sifat dan nama-Mu Al Ghaffaar sehingga kami dapat menutupi aib teman-teman kami, membalas kejahatan mereka dengan kebaikan, dan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan semoga shalawat / rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw serta keluarga dan sahabat beliau.“ aamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *