Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)

14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)


14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)

Al Ghoffar

“Ya Ghaffaar, kami bermohon kepada-Mu kiranya membersihkan hati kami dari segala noda. Kami bermohon kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan cahaya. Berilah kemampuan kepada kami untuk meneladani sifat dan nama-Mu Al Ghaffaar sehingga kami dapat menutupi aib teman-teman kami, membalas kejahatan mereka dengan kebaikan, dan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan semoga shalawat / rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw serta keluarga dan sahabat beliau.“ aamiin.

Related Post


31.	Munajat dengan Nama Allah : Al Khabiir (Yang Maha Mengetahui/Maha Waspada)
31. Munajat dengan Nama Allah : Al Khabiir (Yang Maha Mengetahui/Maha Waspada)

“Tuhanku, Engkau Yang Maha Mengetahui apa yang kukerjakan, Yang Maha…

50.	Munajat dengan Nama Allah : Al Syahiid (Yang Maha Menyaksikan)
50. Munajat dengan Nama Allah : Al Syahiid (Yang Maha Menyaksikan)

“Ya Allah, jadikanlah Al Quran saksi yang mendukung kami, bukan…

26.	Munajat dengan Nama Allah : Al Samii’ (Yang Maha Mendengar)
26. Munajat dengan Nama Allah : Al Samii’ (Yang Maha Mendengar)

“Ya Allah, Yang Maha Mendengar, yang tidak terganggu pendengaran-Nya dengan…

9. Munajat dengan Nama : Al Jabbar (Yang Maha Memaksa)
9. Munajat dengan Nama : Al Jabbar (Yang Maha Memaksa)

“Ya Allah, Yang Maha pedih pembalasan-Nya, Yang Maha  Pemaksa penentang-Nya.…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *