Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 18. Munajat dengan Nama Allah : Al Fattah (Maha Pembuka/Maha Pemberi Keputusan dan Pemberi Kemenangan)

18. Munajat dengan Nama Allah : Al Fattah (Maha Pembuka/Maha Pemberi Keputusan dan Pemberi Kemenangan)


18.	Munajat dengan Nama Allah : Al Fattah (Maha Pembuka/Maha Pemberi Keputusan dan Pemberi Kemenangan)

“Wahai Tuhanku, ya Fattah, ya ‘Alim, bukalah pintu-pintu hatiku dengan siraman cahaya-Mu. Rahmatilah aku dengan ketaatan kepada-Mu, lindungilah aku dari kedurhakaan terhadap-Mu, serta karuniailah aku dengan curahan makrifat-Mu. Tuhanku, jadikanlah aku berkecukupan dengan kodrat-Mu, bukan mengandalkan kodratku, dengan ilmu-Mu bukan bersandar pada ilmuku, dengan kehendak-Mu bukan mengikuti kehendakku, dengan sifat-sifat-Mu bukan menghiasi diriku dengan sifatku. Engkaulah pemilik bantuan dan anugerah, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Related Post


37.	Munajat dengan Nama Allah : Al-Kabiir (Yang Maha Besar)
37. Munajat dengan Nama Allah : Al-Kabiir (Yang Maha Besar)

“Ya Allah, wahai Tuhan Yang Maha Besar, Yang Maha Agung,…

22.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Khaafidh (Yang Maha Merendahkan Derajat)
22. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Khaafidh (Yang Maha Merendahkan Derajat)

“Wahai Tuhanku, Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka, Engkaulah…

60.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Muhyii (Yang Maha Menghidupkan)
60. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Muhyii (Yang Maha Menghidupkan)

“Ya Allah jadikanlah kehidupan ini sebagai penambahan yang berkesinambungan bagi…

55.	Munajat dengan Nama Allah : Al Waliyy (Yang Maha Melindungi)
55. Munajat dengan Nama Allah : Al Waliyy (Yang Maha Melindungi)

“Tuhan kami, Engkau adalah al Waaliy yang mengatur lagi terlaksana…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *