Home  /  2016  / April  Page 2
31.	Munajat dengan Nama Allah : Al Khabiir (Yang Maha Mengetahui/Maha Waspada)

31. Munajat dengan Nama Allah : Al Khabiir (Yang Maha Mengetahui/Maha Waspada)

“Tuhanku, Engkau Yang Maha Mengetahui apa yang kukerjakan, Yang Maha Menyaksikan dosa yang kulakukan, limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku, sayangilah aku, sehingga…

more
30.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Lathiif (Yang Maha Halus / Maha Lemah Lembut)

30. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Lathiif (Yang Maha Halus / Maha Lemah Lembut)

“Ya Latiif, Tuhan yang mencakup kelembutan-Nya seluruh penghuni langit dan bumi, perlakukanlah kami atas dasar kelembutan-Mu yang Maha Indah. Kami…

more
29.	Munajat dengan Nama Allah : Al Adl (Yang Maha Adil)

29. Munajat dengan Nama Allah : Al Adl (Yang Maha Adil)

“Ya Allah, aku bermohon kiranya Engkau melindungi aku dari keadilan-Mu dengan kelembutan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, aku berlindung dengan…

more
28.	Munajat dengan Nama Allah : Al Hakam (Yang Maha Menetapkan Hukum)

28. Munajat dengan Nama Allah : Al Hakam (Yang Maha Menetapkan Hukum)

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan setiap keputusan yang telah Engkau putuskan sebagai kebaikan untuk kami, wahai…

more
27.	Munajat dengan Nama Allah : Al Bashiir (Yang Maha Melihat)

27. Munajat dengan Nama Allah : Al Bashiir (Yang Maha Melihat)

“Ya Allah, anugerahilah kami rasa takut kepada-Mu yang dapat menghalangi antara kami dengan kedurhakaan, dan anugerahi kami ketakwaan yang mengantar…

more
26.	Munajat dengan Nama Allah : Al Samii’ (Yang Maha Mendengar)

26. Munajat dengan Nama Allah : Al Samii’ (Yang Maha Mendengar)

“Ya Allah, Yang Maha Mendengar, yang tidak terganggu pendengaran-Nya dengan pendengar yang lain, Yang tidak dikelirukan oleh banyaknya permohonan, tidak…

more
25.	Munajat dengan Nama Allah :  Al Mudzill (Yang Maha Menghinakan)

25. Munajat dengan Nama Allah : Al Mudzill (Yang Maha Menghinakan)

“Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah-Mu yang Agung, janganlah Engkau rendahkan kami kecuali kepada Mu. Hiasilah kami dengan mahkota kewibawaan…

more
24.	Munajat dengan Nama Allah : Al Mu’izz (Yang Maha Memuliakan)

24. Munajat dengan Nama Allah : Al Mu’izz (Yang Maha Memuliakan)

“Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah-Mu yang Agung, janganlah Engkau rendahkan kami kecuali kepada Mu. Hiasilah kami dengan mahkota kewibawaan…

more
23.	Munajat dengan Nama Allah :  Ar Raafi’ (Yang Maha Meninggikan Derajat)

23. Munajat dengan Nama Allah : Ar Raafi’ (Yang Maha Meninggikan Derajat)

“Wahai Tuhanku, Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka, Engkaulah yang menjatuhkan kebinasaan kepada setiap pembangkang. Engkau yang Maha Tinggi…

more
22.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Khaafidh (Yang Maha Merendahkan Derajat)

22. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Khaafidh (Yang Maha Merendahkan Derajat)

“Wahai Tuhanku, Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka, Engkaulah yang menjatuhkan kebinasaan kepada setiap pembangkang. Engkau yang Maha Tinggi…

more