Browse archive

April 2016

Home / 2016 / April  Page 2

Latest Posts

31.	Munajat dengan Nama Allah : Al Khabiir (Yang Maha Mengetahui/Maha Waspada)

“Tuhanku, Engkau Yang Maha Mengetahui apa yang kukerjakan, Yang Maha Menyaksikan dosa yang kulakukan, limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku, sayangilah aku, sehingga dapat mengantarkanku menggapai ridha-Mu. Ya Allah, wahai yang tidak tersembunyi bagi-Nya keadaanku. Perbaikilah segala keadaanku, dalam segala perkataan dan perbuatanku, tanpa ujian dan cobaan, disertai dengan pemelliharaan dari keinginan nafsu dan perolehan segala yang kudambakan, Wahai Dzat Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Read More
30.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Lathiif (Yang Maha Halus / Maha Lemah Lembut)

“Ya Latiif, Tuhan yang mencakup kelembutan-Nya seluruh penghuni langit dan bumi, perlakukanlah kami atas dasar kelembutan-Mu yang Maha Indah. Kami bermohon ya Allah, kelemahlembutan-Mu menyangkut segala takdir ketetapan-Mu Wahai Allah... read more

29.	Munajat dengan Nama Allah : Al Adl (Yang Maha Adil)

“Ya Allah, aku bermohon kiranya Engkau melindungi aku dari keadilan-Mu dengan kelembutan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, aku berlindung dengan kemurahan-Mu dari keadilan-Mu. Wahai Tuhan Yang Maha Adil lagi Maha... read more

28.	Munajat dengan Nama Allah : Al Hakam (Yang Maha Menetapkan Hukum)

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan setiap keputusan yang telah Engkau putuskan sebagai kebaikan untuk kami, wahai Tuhan Penguasa Alam. Ya Allah berilah karunia atas kami dan... read more

27.	Munajat dengan Nama Allah : Al Bashiir (Yang Maha Melihat)

“Ya Allah, anugerahilah kami rasa takut kepada-Mu yang dapat menghalangi antara kami dengan kedurhakaan, dan anugerahi kami ketakwaan yang mengantar kami ke surga-Mu serta limpahkanllah kepada kami keyakinan yang dapat... read more

26.	Munajat dengan Nama Allah : Al Samii’ (Yang Maha Mendengar)

“Ya Allah, Yang Maha Mendengar, yang tidak terganggu pendengaran-Nya dengan pendengar yang lain, Yang tidak dikelirukan oleh banyaknya permohonan, tidak pula di dalam menerima permohonan, tidak pula dilalaikan olehnya. Wahai... read more

25.	Munajat dengan Nama Allah :  Al Mudzill (Yang Maha Menghinakan)

“Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah-Mu yang Agung, janganlah Engkau rendahkan kami kecuali kepada Mu. Hiasilah kami dengan mahkota kewibawaan dan peliharalah kami dari kehinaan akibat kebodohan dan kedurhakaan. Ya... read more

24.	Munajat dengan Nama Allah : Al Mu’izz (Yang Maha Memuliakan)

“Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah-Mu yang Agung, janganlah Engkau rendahkan kami kecuali kepada Mu. Hiasilah kami dengan mahkota kewibawaan dan peliharalah kami dari kehinaan akibat kebodohan dan kedurhakaan. Ya... read more

23.	Munajat dengan Nama Allah :  Ar Raafi’ (Yang Maha Meninggikan Derajat)

“Wahai Tuhanku, Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka, Engkaulah yang menjatuhkan kebinasaan kepada setiap pembangkang. Engkau yang Maha Tinggi yang menganugerahkan kemuliaan kepada semua yang bertaqwa, memberikan derajat mulia... read more

22.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Khaafidh (Yang Maha Merendahkan Derajat)

“Wahai Tuhanku, Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka, Engkaulah yang menjatuhkan kebinasaan kepada setiap pembangkang. Engkau yang Maha Tinggi yang menganugerahkan kemuliaan kepada semua yang bertaqwa, memberikan derajat mulia... read more