Browse archive

July 2016

Home / 2016 / July

Latest Posts

60.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Muhyii (Yang Maha Menghidupkan)

“Ya Allah jadikanlah kehidupan ini sebagai penambahan yang berkesinambungan bagi kami dalam segala kebajikan, dan jadikanlah pula kematian sebagai istirahat yang nyaman bagi kami dari segala derita. Ya Allah siapa pun dari kami yang Engkau anugerahi hidup, maka hidupkanllah dia dalam Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dia dalam keimanan. Ya Allah matikanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri, dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri, serta pertemukanlah kami dengan orang-orang shalih tanpa mendapat siksa maupun cobaan berat. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan... read more

Read More
59.	Bermunajat dengan Nama Allah :Al Mu’iid (Yang Maha Mengembalikan)

“Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkanlah kepada cahaya nama-Mu al Mubdiu dan al Mu’iidu, karena Engkau adalah Yang Maha Memulai penciptaan dari ketiadaan atas kodrat-Mu, Engkau pula yang menampakkan makhluk... read more