21. Munajat dengan Nama Allah : Al Baasith (Yang Maha Melapangkan)

Munajat Asmaul Husna Apr 15, 2016 No Comments

“Wahai Tuhanku, Yang Maha Menyempitkan, halangilah kejahatan siapa yang bermaksud mencelakakan kami. Wahai Yang Maha Melapangkan, lapangkan rezeki hamba-Mu dengan luas, Engkau yang melapangkan hati dengan kesaksian terhadap-Mu, Engkau juga yang mengekarkan jasmani dengan anugerah-Mu. Maka tampakkanlah bagi kami cahaya nama-Mu al Baasith agar jelas cahayanya pada seluruh anggota tubuh kami, sehingga siapapun yang memandang kami lapang dadanya dan cerah hatinya. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *