Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 21. Munajat dengan Nama Allah : Al Baasith (Yang Maha Melapangkan)

21. Munajat dengan Nama Allah : Al Baasith (Yang Maha Melapangkan)


21.	Munajat dengan Nama Allah : Al Baasith (Yang Maha Melapangkan)

“Wahai Tuhanku, Yang Maha Menyempitkan, halangilah kejahatan siapa yang bermaksud mencelakakan kami. Wahai Yang Maha Melapangkan, lapangkan rezeki hamba-Mu dengan luas, Engkau yang melapangkan hati dengan kesaksian terhadap-Mu, Engkau juga yang mengekarkan jasmani dengan anugerah-Mu. Maka tampakkanlah bagi kami cahaya nama-Mu al Baasith agar jelas cahayanya pada seluruh anggota tubuh kami, sehingga siapapun yang memandang kami lapang dadanya dan cerah hatinya. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Related Post


14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)
14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)

“Ya Ghaffaar, kami bermohon kepada-Mu kiranya membersihkan hati kami dari…

15. Munajat dengan Nama Allah : Al Qahhaar (Yang Maha Mengalahkan)
15. Munajat dengan Nama Allah : Al Qahhaar (Yang Maha Mengalahkan)

“Tuhanku, Engkau telah menundukkan dan menjinakkan seluruh alam, yang tinggi…

46.	Munajat dengan Nama Allah : Al Hakiim (Yang Maha Bijaksana)
46. Munajat dengan Nama Allah : Al Hakiim (Yang Maha Bijaksana)

“Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya-Mu al Hakiim, limpahkanlah…

32.	Munajat dengan Nama Allah : Al Haliim (Yang Maha Penyantun)
32. Munajat dengan Nama Allah : Al Haliim (Yang Maha Penyantun)

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan keagungan kalimat: Tiada…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *