- Munajat Asmaul Husna

25. Munajat dengan Nama Allah : Al Mudzill (Yang Maha Menghinakan)

“Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah-Mu yang Agung, janganlah Engkau rendahkan kami kecuali kepada Mu. Hiasilah kami dengan mahkota kewibawaan dan peliharalah kami dari kehinaan akibat kebodohan dan kedurhakaan. Ya Allah, permudahlah segala urusan yang sulit dan singkirkan segala yang kelam. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah ke nabi kita, rasul kita dan cahaya kita Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aaamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *