Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 25. Munajat dengan Nama Allah : Al Mudzill (Yang Maha Menghinakan)

25. Munajat dengan Nama Allah : Al Mudzill (Yang Maha Menghinakan)


25.	Munajat dengan Nama Allah :  Al Mudzill (Yang Maha Menghinakan)

“Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah-Mu yang Agung, janganlah Engkau rendahkan kami kecuali kepada Mu. Hiasilah kami dengan mahkota kewibawaan dan peliharalah kami dari kehinaan akibat kebodohan dan kedurhakaan. Ya Allah, permudahlah segala urusan yang sulit dan singkirkan segala yang kelam. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah ke nabi kita, rasul kita dan cahaya kita Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aaamiin.

Related Post


37.	Munajat dengan Nama Allah : Al-Kabiir (Yang Maha Besar)
37. Munajat dengan Nama Allah : Al-Kabiir (Yang Maha Besar)

“Ya Allah, wahai Tuhan Yang Maha Besar, Yang Maha Agung,…

22.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Khaafidh (Yang Maha Merendahkan Derajat)
22. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Khaafidh (Yang Maha Merendahkan Derajat)

“Wahai Tuhanku, Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka, Engkaulah…

15. Munajat dengan Nama Allah : Al Qahhaar (Yang Maha Mengalahkan)
15. Munajat dengan Nama Allah : Al Qahhaar (Yang Maha Mengalahkan)

“Tuhanku, Engkau telah menundukkan dan menjinakkan seluruh alam, yang tinggi…

29.	Munajat dengan Nama Allah : Al Adl (Yang Maha Adil)
29. Munajat dengan Nama Allah : Al Adl (Yang Maha Adil)

“Ya Allah, aku bermohon kiranya Engkau melindungi aku dari keadilan-Mu…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *