Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 32. Munajat dengan Nama Allah : Al Haliim (Yang Maha Penyantun)

32. Munajat dengan Nama Allah : Al Haliim (Yang Maha Penyantun)


32.	Munajat dengan Nama Allah : Al Haliim (Yang Maha Penyantun)

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan keagungan kalimat: Tiada sesembahan melainkan Allah Yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tiada sesembahan melainkan Allah yang menguasai tujuh lapis langit dan bumi, juga menguasai ‘Arsy yang mulia. Aku memohon kiranya Engkau mengampuniku, kedua orang tuaku, dan seluruh kaum muslimin, waha Dzat Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan keagungan kalimat : Tiada sesembahan selain Allah Yang Maha Pemurah lagi Mulia. Maha Suci dan Maha Berkah Allah Yang Menguasai ‘Arsy yang agung. Dan segala puji milik Allah yang menguasai alam semesta. Ya Allah, lenyapkanlah amarah yang bergejolak dari hatiku, selamatkanlah aku dari cobaan yang menyesatkan, serta jadikanlah aku penyantun, pemurah, dan pengasih. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Related Post


46.	Munajat dengan Nama Allah : Al Hakiim (Yang Maha Bijaksana)
46. Munajat dengan Nama Allah : Al Hakiim (Yang Maha Bijaksana)

“Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya-Mu al Hakiim, limpahkanlah…

30.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Lathiif (Yang Maha Halus / Maha Lemah Lembut)
30. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Lathiif (Yang Maha Halus / Maha Lemah Lembut)

“Ya Latiif, Tuhan yang mencakup kelembutan-Nya seluruh penghuni langit dan…

37.	Munajat dengan Nama Allah : Al-Kabiir (Yang Maha Besar)
37. Munajat dengan Nama Allah : Al-Kabiir (Yang Maha Besar)

“Ya Allah, wahai Tuhan Yang Maha Besar, Yang Maha Agung,…

18.	Munajat dengan Nama Allah : Al Fattah (Maha Pembuka/Maha Pemberi Keputusan dan Pemberi Kemenangan)
18. Munajat dengan Nama Allah : Al Fattah (Maha Pembuka/Maha Pemberi Keputusan dan Pemberi Kemenangan)

“Wahai Tuhanku, ya Fattah, ya ‘Alim, bukalah pintu-pintu hatiku dengan…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *