- Munajat Asmaul Husna

32. Munajat dengan Nama Allah : Al Haliim (Yang Maha Penyantun)

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan keagungan kalimat: Tiada sesembahan melainkan Allah Yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tiada sesembahan melainkan Allah yang menguasai tujuh lapis langit dan bumi, juga menguasai ‘Arsy yang mulia. Aku memohon kiranya Engkau mengampuniku, kedua orang tuaku, dan seluruh kaum muslimin, waha Dzat Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan keagungan kalimat : Tiada sesembahan selain Allah Yang Maha Pemurah lagi Mulia. Maha Suci dan Maha Berkah Allah Yang Menguasai ‘Arsy yang agung. Dan segala puji milik Allah yang menguasai alam semesta. Ya Allah, lenyapkanlah amarah yang bergejolak dari hatiku, selamatkanlah aku dari cobaan yang menyesatkan, serta jadikanlah aku penyantun, pemurah, dan pengasih. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *