Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 33. Munajat dengan Nama Allah : Al Adhiim (Yang Maha Agung)

33. Munajat dengan Nama Allah : Al Adhiim (Yang Maha Agung)


33.	Munajat dengan Nama Allah : Al Adhiim (Yang Maha Agung)

“Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan keagungan kalimat : Tiada sesembahan melainkan Allah Yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tiada sesembahan melainkan Allah yang menguasai ‘Arsy yang amat agung. Tiada sesembahan melainkan Allah yang menguasai tujuh lapis langit dan bumi, juga yang menguasai ‘Arsy yang mulia. Wahai Dzat Yang Maha Agung. Engkaulah Yang Maha Agung, kami memohon dengan nama-Mu Yang Maha Agung, cukuplah (lindungilah) kami dari segala perkara yang besar. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Related Post


49.	Munajat dengan Nama Allah : Al Baa’its (Yang Maha Membangkitkan)
49. Munajat dengan Nama Allah : Al Baa’its (Yang Maha Membangkitkan)

“Ya Allah, Engkaulahh yang menggerakkan rezeki dari limpahan rezeki-Mu, Engkaulah…

51.	Munajat dengan Nama Allah : Al Haqq (Yang Maha Benar)
51. Munajat dengan Nama Allah : Al Haqq (Yang Maha Benar)

“Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau adalah Tuhan Pemelihara seluruh…

53.	Munajat dengan Nama Allah : Al Qawiyy (Yang Maha Kuat)
53. Munajat dengan Nama Allah : Al Qawiyy (Yang Maha Kuat)

“Ya Allah, Yang Maha Kuat, Yang Maha Kokoh, aku memohon…

14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)
14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)

“Ya Ghaffaar, kami bermohon kepada-Mu kiranya membersihkan hati kami dari…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *