- Munajat Asmaul Husna

33. Munajat dengan Nama Allah : Al Adhiim (Yang Maha Agung)

“Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan keagungan kalimat : Tiada sesembahan melainkan Allah Yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Tiada sesembahan melainkan Allah yang menguasai ‘Arsy yang amat agung. Tiada sesembahan melainkan Allah yang menguasai tujuh lapis langit dan bumi, juga yang menguasai ‘Arsy yang mulia. Wahai Dzat Yang Maha Agung. Engkaulah Yang Maha Agung, kami memohon dengan nama-Mu Yang Maha Agung, cukuplah (lindungilah) kami dari segala perkara yang besar. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *