Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 35. Munajat dengan Nama Allah : Al Syakuur (Yang Maha Mensyukuri)

35. Munajat dengan Nama Allah : Al Syakuur (Yang Maha Mensyukuri)


35.	Munajat dengan Nama Allah :  Al Syakuur (Yang Maha Mensyukuri)

“Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Related Post


24.	Munajat dengan Nama Allah : Al Mu’izz (Yang Maha Memuliakan)
24. Munajat dengan Nama Allah : Al Mu’izz (Yang Maha Memuliakan)

“Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah-Mu yang Agung, janganlah Engkau…

42.	Munajat dengan Nama Allah : Al Kariim (Yang Maha Mulia/Maha Pemurah)
42. Munajat dengan Nama Allah : Al Kariim (Yang Maha Mulia/Maha Pemurah)

“Ya Allah, Yang Maha Mulia, Wahai Tuhan yang menampakkan keindahan,…

25.	Munajat dengan Nama Allah :  Al Mudzill (Yang Maha Menghinakan)
25. Munajat dengan Nama Allah : Al Mudzill (Yang Maha Menghinakan)

“Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah-Mu yang Agung, janganlah Engkau…

12. Munajat dengan Nama Allah : Al Baarii’ (Yang Maha Mengadakan/Merencanakan dan Membebaskan)
12. Munajat dengan Nama Allah : Al Baarii’ (Yang Maha Mengadakan/Merencanakan dan Membebaskan)

“Wahai Tuhan Seru Sekalian Alam, hanya Engkau yang mampu membebaskan.…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *