Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 42. Munajat dengan Nama Allah : Al Kariim (Yang Maha Mulia/Maha Pemurah)

42. Munajat dengan Nama Allah : Al Kariim (Yang Maha Mulia/Maha Pemurah)


42.	Munajat dengan Nama Allah : Al Kariim (Yang Maha Mulia/Maha Pemurah)

“Ya Allah, Yang Maha Mulia, Wahai Tuhan yang menampakkan keindahan, yang menutup keburukan, wahai Tuhan yang tidak menjatuhkan sanksi atas dosa, tidak pula membongkar aib dan noda, wahai Tuhan Yang Maha Agung pemaafan-Nya, Yang Maha Indah Pembebasan-Nya, wahai Yang Maha Pengampun, yang mengulurkan kedua tangan-Nya dengan pemberian, wahai Tuhan tempat bertumpu segala keluhan, yang kepada-Nya ditujukan segala bisikan, wahai Tuhan Yang Maha Pemurah pemaafan-Nya, Yang Agung anugerah-Nya, yang melimpahkan nikmat sebelum dimohonkan, wahai Tuhanku, pelindungku, aku memohon keberuntungan meraih surga dan keselamatan dari siksa neraka. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Related Post


41.	Munajat dengan Nama Allah : Al Jaliil (Maha Mempunyai Kebesaran/Maha Luhur)
41. Munajat dengan Nama Allah : Al Jaliil (Maha Mempunyai Kebesaran/Maha Luhur)

“Ya Allah, Engkau Yang Maha Agung, lebur setiap hati yang…

37.	Munajat dengan Nama Allah : Al-Kabiir (Yang Maha Besar)
37. Munajat dengan Nama Allah : Al-Kabiir (Yang Maha Besar)

“Ya Allah, wahai Tuhan Yang Maha Besar, Yang Maha Agung,…

14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)
14. Munajat dengan Nama Allah : Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun)

“Ya Ghaffaar, kami bermohon kepada-Mu kiranya membersihkan hati kami dari…

9. Munajat dengan Nama : Al Jabbar (Yang Maha Memaksa)
9. Munajat dengan Nama : Al Jabbar (Yang Maha Memaksa)

“Ya Allah, Yang Maha pedih pembalasan-Nya, Yang Maha  Pemaksa penentang-Nya.…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *