Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 47. Munajat dengan Nama Allah : Al Waduud (Yang Maha Mengasihi)

47. Munajat dengan Nama Allah : Al Waduud (Yang Maha Mengasihi)


47.	Munajat dengan Nama Allah : Al Waduud (Yang Maha Mengasihi)

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan cahaya cinta-Mu yang Engkau anugerahkan ke hati para nabi-Mu dan hamba-hamba-Mu yang suci. Anugerahkan dalam hati kami rasa cinta kepada-Mu, sebagaimana Engkau anugerahkan kepada mereka, dan berikanlah pula kecintaan kepada kami atas hati hamba-hamba-Mu semua. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Related Post


15. Munajat dengan Nama Allah : Al Qahhaar (Yang Maha Mengalahkan)
15. Munajat dengan Nama Allah : Al Qahhaar (Yang Maha Mengalahkan)

“Tuhanku, Engkau telah menundukkan dan menjinakkan seluruh alam, yang tinggi…

18.	Munajat dengan Nama Allah : Al Fattah (Maha Pembuka/Maha Pemberi Keputusan dan Pemberi Kemenangan)
18. Munajat dengan Nama Allah : Al Fattah (Maha Pembuka/Maha Pemberi Keputusan dan Pemberi Kemenangan)

“Wahai Tuhanku, ya Fattah, ya ‘Alim, bukalah pintu-pintu hatiku dengan…

5. Munajat dengan nama Allah : Al Salaam (Yang Maha Sejahtera / Maha Menjamin Keselamatan)
5. Munajat dengan nama Allah : Al Salaam (Yang Maha Sejahtera / Maha Menjamin Keselamatan)

“Ya Allah, Engkaulah as Salam, bersumber dari-Mu as-Salam, dan kepada-Mu…

11.	Munajat dengan Nama Allah : Al Khaaliq (Yang Maha Pencipta)
11. Munajat dengan Nama Allah : Al Khaaliq (Yang Maha Pencipta)

“Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Pencipta Yang mengatur dan mengurus…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *