- Munajat Asmaul Husna

48. Munajat dengan Nama Allah : Al Majiid (Yang Maha Mulia)

“Ya Allah, anugerahilah aku pujian, nama baik, dan kejayaan. Ya Allah, tiada kejayaan tanpa karya, dan tiada karya tanpa kekayaan (maka anugerahilah aku kekayaan yang mengantar kepada pencapaian nama baik dan kejayaan). Semoga shalawat/rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *