Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 48. Munajat dengan Nama Allah : Al Majiid (Yang Maha Mulia)

48. Munajat dengan Nama Allah : Al Majiid (Yang Maha Mulia)


48.	Munajat dengan Nama Allah : Al Majiid (Yang Maha Mulia)

“Ya Allah, anugerahilah aku pujian, nama baik, dan kejayaan. Ya Allah, tiada kejayaan tanpa karya, dan tiada karya tanpa kekayaan (maka anugerahilah aku kekayaan yang mengantar kepada pencapaian nama baik dan kejayaan). Semoga shalawat/rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin”.

Related Post


18.	Munajat dengan Nama Allah : Al Fattah (Maha Pembuka/Maha Pemberi Keputusan dan Pemberi Kemenangan)
18. Munajat dengan Nama Allah : Al Fattah (Maha Pembuka/Maha Pemberi Keputusan dan Pemberi Kemenangan)

“Wahai Tuhanku, ya Fattah, ya ‘Alim, bukalah pintu-pintu hatiku dengan…

3. Munajat dengan Nama Allah : Al Malik (Yang Maha Merajai)
3. Munajat dengan Nama Allah : Al Malik (Yang Maha Merajai)

“Wahai Tuhan Raja dan Penguasa seluruh alam. Wahai Pemilik Kemuliaan…

56.	Munajat dengan Nama Allah : Al Hamiid (Yang Maha Terpuji)
56. Munajat dengan Nama Allah : Al Hamiid (Yang Maha Terpuji)

“Maha Suci Engkau ya Allah, kami tidak mampu mempersembahkan pujian…

22.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Khaafidh (Yang Maha Merendahkan Derajat)
22. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Khaafidh (Yang Maha Merendahkan Derajat)

“Wahai Tuhanku, Engkaulah yang menimpakan kerendahan kepada para pendurhaka, Engkaulah…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *