Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 49. Munajat dengan Nama Allah : Al Baa’its (Yang Maha Membangkitkan)

49. Munajat dengan Nama Allah : Al Baa’its (Yang Maha Membangkitkan)


49.	Munajat dengan Nama Allah : Al Baa’its (Yang Maha Membangkitkan)

“Ya Allah, Engkaulahh yang menggerakkan rezeki dari limpahan rezeki-Mu, Engkaulah yang mengutus rasul atas karunia-Mu, Engkaulah yang membangkitkan yang mati dari kubur sehingga tegak keadilan-Mu dan tercurah rahmat-Mu. Ya Allah ya Tuhanku, tiupkanlah ke dalam tubuhku jiwa beramal sesuai dengan tuntunan kitab-Mu, agar bangkit kekuatanku untuk mengabdi menunaikan semua perintah-Mu. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Related Post


32.	Munajat dengan Nama Allah : Al Haliim (Yang Maha Penyantun)
32. Munajat dengan Nama Allah : Al Haliim (Yang Maha Penyantun)

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan keagungan kalimat: Tiada…

30.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Lathiif (Yang Maha Halus / Maha Lemah Lembut)
30. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Lathiif (Yang Maha Halus / Maha Lemah Lembut)

“Ya Latiif, Tuhan yang mencakup kelembutan-Nya seluruh penghuni langit dan…

42.	Munajat dengan Nama Allah : Al Kariim (Yang Maha Mulia/Maha Pemurah)
42. Munajat dengan Nama Allah : Al Kariim (Yang Maha Mulia/Maha Pemurah)

“Ya Allah, Yang Maha Mulia, Wahai Tuhan yang menampakkan keindahan,…

24.	Munajat dengan Nama Allah : Al Mu’izz (Yang Maha Memuliakan)
24. Munajat dengan Nama Allah : Al Mu’izz (Yang Maha Memuliakan)

“Ya Allah, muliakanlah kami dengan anugerah-Mu yang Agung, janganlah Engkau…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *