52. Munajat dengan Nama Allah : Al Wakiil (Yang Maha Memelihara)

Munajat Asmaul Husna May 19, 2016 No Comments

“Dengan Nama Allah aku bertawakkal kepada Allah, dan tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah Yang Maha tinggi lagi Maha Besar. Cukuplah Allah pelindung kami, ialah sebaik-baik wakil yang kami andalkan, Dialah sebaik-baik Penolong yang kami harapkan. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *