- Munajat Asmaul Husna

54. Munajat dengan Nama Allah : Al Matiin (Yang Maha Kokoh)

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Kokoh, Dialah Yang Maha Kokoh Kekuatan-Nya, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Menghalangi, Yang Maha Mencabut (kekuatan) siapapun yang bermaksud buruk kepada kami berupa kejahatan, tipu muslihat, penghianatan, sihir yang bersumber dari para pendengki, yang menipu, dari orang-orang yang jahat baik di timur maupun di Barat. Perlindungan Allah selalu menyelubungi kami, penglihatan Allah selalu memandang kami. Dengan kekuatan Allah, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kami. Kusembunyikan diriku dalam khazanah (perbendaharaan) “bismillah”, aku berlindung dengan perlindungan “Masya Allah” (apapun yang dikehendaki Allah), aku meleburkan diriku dengan la Ilaaha illallaah” (Tiada sesembahan selain Allah), aku menyandang pedang “hasbiyallah” (cukuplah Allah sebagai penolong), aku mengandalkan “la haula wa laquwwata illa billah” (tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah), aku berlindung dengan semua nama Allah dari musuh-musuh Allah, serta aku memohon kepada Allah melalui syafaat kekasih kami, nabi kami, rasul kami, dan cahaya kami Muhammad Saw. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

1 thought on “54. Munajat dengan Nama Allah : Al Matiin (Yang Maha Kokoh)

  1. Sekiranya ada di langit dan di bumi ilah-ilah selain ALLAH, tentulah keduanya itu sudah rusak binasa. Kekuasaan Allah itu sungguh besar dan tidak terbatas, sedangkan kekuasaan manusia di dunia dapat hilang atas kuasa Allah swt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *