58. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Mubdi’ (Yang Maha Memulai)

By: Author | Published: June 25th, 2016

“Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkanlah kepada cahaya nama-Mu al Mubdiu dan al Mu’iidu, karena Engkau adalah Yang Maha Memulai penciptaan dari ketiadaan atas kodrat-Mu, Engkau pula yang menampakkan makhluk di atas pentas kehidupan atas anugerah kemurahan-Mu. Persaksikanlah jiwa kami cahaya permulaan dan tuntunan hidayah, sirami kami dengan cahaya nama-nama-Mu, serta perindah kami dengan cahaya kewibawaan dan kecantikan. Engkau adalah al-Mubdi’u dan Engkau pula al-Mu’iidu, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.Al MubdiuCurrently 1 Comment - Add Your Comment!

Hosting August 27th, 2017

Allah Azza wa Jalla tidak mencabut nyawanya sampai dia berhasil meluruskan agama yang telah bengkok dengan mengatakan laa ilaha illallah . Perlu diketahui, bahwa banyak kitab yang telah dikarang dalam rangka menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Nabi, akan tetapi nama dan sifat tersebut tidak bersumber dari Al Quran dan Hadis, bahkan dalam nama dan sifat tersebut terdapat pengagungan yang terlarang terhadap Nabi.

Name* Mail Adress* Blog / Website


Footer Column #1 Widget: Go to your admin dashboard to add widgets to this area.

Footer Column #2 Widget: Go to your admin dashboard to add widgets to this area.

Footer Column #3 Widget: Go to your admin dashboard to add widgets to this area.

Footer Column #4 Widget: Go to your admin dashboard to add widgets to this area.

This is the Optin Popup Header