- Munajat Asmaul Husna

58. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Mubdi’ (Yang Maha Memulai)

“Ya Allah ya Tuhan kami, tampakkanlah kepada cahaya nama-Mu al Mubdiu dan al Mu’iidu, karena Engkau adalah Yang Maha Memulai penciptaan dari ketiadaan atas kodrat-Mu, Engkau pula yang menampakkan makhluk di atas pentas kehidupan atas anugerah kemurahan-Mu. Persaksikanlah jiwa kami cahaya permulaan dan tuntunan hidayah, sirami kami dengan cahaya nama-nama-Mu, serta perindah kami dengan cahaya kewibawaan dan kecantikan. Engkau adalah al-Mubdi’u dan Engkau pula al-Mu’iidu, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.Al Mubdiu

1 thought on “58. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Mubdi’ (Yang Maha Memulai)

  1. Allah Azza wa Jalla tidak mencabut nyawanya sampai dia berhasil meluruskan agama yang telah bengkok dengan mengatakan laa ilaha illallah . Perlu diketahui, bahwa banyak kitab yang telah dikarang dalam rangka menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Nabi, akan tetapi nama dan sifat tersebut tidak bersumber dari Al Quran dan Hadis, bahkan dalam nama dan sifat tersebut terdapat pengagungan yang terlarang terhadap Nabi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *