Home  /  Munajat Asmaul Husna  / 60. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Muhyii (Yang Maha Menghidupkan)

60. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Muhyii (Yang Maha Menghidupkan)


60.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Muhyii (Yang Maha Menghidupkan)

“Ya Allah jadikanlah kehidupan ini sebagai penambahan yang berkesinambungan bagi kami dalam segala kebajikan, dan jadikanlah pula kematian sebagai istirahat yang nyaman bagi kami dari segala derita. Ya Allah siapa pun dari kami yang Engkau anugerahi hidup, maka hidupkanllah dia dalam Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dia dalam keimanan. Ya Allah matikanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri, dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri, serta pertemukanlah kami dengan orang-orang shalih tanpa mendapat siksa maupun cobaan berat. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Related Post


20.	Munajat dengan Nama Allah : Al Qaabidh (Yang Maha Menyempitkan)
20. Munajat dengan Nama Allah : Al Qaabidh (Yang Maha Menyempitkan)

“Wahai Tuhanku, Yang Maha Menyempitkan, halangilah kejahatan siapa yang bermaksud…

55.	Munajat dengan Nama Allah : Al Waliyy (Yang Maha Melindungi)
55. Munajat dengan Nama Allah : Al Waliyy (Yang Maha Melindungi)

“Tuhan kami, Engkau adalah al Waaliy yang mengatur lagi terlaksana…

51.	Munajat dengan Nama Allah : Al Haqq (Yang Maha Benar)
51. Munajat dengan Nama Allah : Al Haqq (Yang Maha Benar)

“Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau adalah Tuhan Pemelihara seluruh…

57.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Muhshiy (Yang Maha Penghitung/Maha Pencatat)
57. Bermunajat dengan Nama Allah : Al Muhshiy (Yang Maha Penghitung/Maha Pencatat)

“Tuhanku, Engkau Yang Maha Menghitung dan menghimpun dengan teliti gerak-gerik…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *