- Tanya Jawab Asmaul Husna

7. Munajat dengan nama Allah : Al Muhaimin (Yang Maha Memelihara)

Wahai Tuhan, Engkau adaah Pengawas sempurna yang pengetahuan-Nya meliputi seluruh alam semesta. Engkau pula yang telaksana qudrat-Nya di seluruh wujud ini. Tuhanku, limpahkanlah cahaya rahasia-Mu, al Muhaimin, sehingga aku mengetahui rincian gejolak hatiku, sisi terdalam dari nuraniku, serta rahasia-rahasia penutup diriku, agar aku mengawasi niat dan motivasiku, meluruskan anggota tubuhku, dan mampu pula menegakkan perbuatanku sesuai dengan apa yang Engkau sukai. Ya Allah, laksanakan himmah (cita-cita)ku melalui qudrat-Mu terhadap anggota tubuhku, sehingga aku dapat mengarahkannya menuju syariat-Mu. Dan, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi kita, rasul kita, dan cahaya kita Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *