- Tanya Jawab Asmaul Husna

Bermunajat dengan nama Allah : Ar Rahman (Yang Maha Pemurah / Pengasih)

Tuhanku Ya Rahmaan, Yang Maha mencurahkan rahmat kasih sayang kepada seluruh wujud, wahai Tuhan Yang Engkau mencakup segala sesuatu dengan rahmat dan Pengetahuan, nampak rahmat-Mu pada setiap butir wujud di alam raya ini, kami tidak melihatnya kecuali sekelumit. Ya Allah, kami membaca tanda-tanda rahmat-Mu yang menjadikan kami tertarik menuju kehadirat-Mu. Serta menenangkan hati kami dengan keluasan kasih sayang-Mu. Maka Ya Allah, perlihatkanlah mata hati kami dengan cahaya keadilan-Mu serta keagungan anugerah-Mu, wahai ar-Rahmaan, wahai Allah yang mencurahkan kasih. Semoga shalawat / rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin. Ar Rahmaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *