Bermunajat dengan nama Allah : Ar Rahman (Yang Maha Pemurah / Pengasih)

Tanya Jawab Asmaul Husna Apr 05, 2016 No Comments
Tuhanku Ya Rahmaan, Yang Maha mencurahkan rahmat kasih sayang kepada seluruh wujud, wahai Tuhan Yang Engkau mencakup segala sesuatu dengan rahmat dan Pengetahuan, nampak rahmat-Mu pada setiap butir wujud di alam raya ini, kami tidak melihatnya kecuali sekelumit. Ya Allah, kami membaca tanda-tanda rahmat-Mu yang menjadikan kami tertarik menuju kehadirat-Mu. Serta menenangkan hati kami dengan keluasan kasih sayang-Mu. Maka Ya Allah, perlihatkanlah mata hati kami dengan cahaya keadilan-Mu serta keagungan anugerah-Mu, wahai ar-Rahmaan, wahai Allah yang mencurahkan kasih. Semoga shalawat / rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin. Ar Rahmaan

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *