Browse Category

Munajat Asmaul Husna

Home / Browse Category "Munajat Asmaul Husna"  Page 2

Latest Posts

50.	Munajat dengan Nama Allah : Al Syahiid (Yang Maha Menyaksikan)

“Ya Allah, jadikanlah Al Quran saksi yang mendukung kami, bukan saksi yang memberatkan kami. Hidupkanlah kami sebagai saksi-saksi yang diteladani, dan wafatkanlah t kami sebagai syuhada’ (orang-orang yang menyaksikan kebenaran-Nya), kemudian bangkitkanlah kami kelak daalm kelompok para syuhada’. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.” Aamiin.

Read More
49.	Munajat dengan Nama Allah : Al Baa’its (Yang Maha Membangkitkan)

“Ya Allah, Engkaulahh yang menggerakkan rezeki dari limpahan rezeki-Mu, Engkaulah yang mengutus rasul atas karunia-Mu, Engkaulah yang membangkitkan yang mati dari kubur sehingga tegak keadilan-Mu dan tercurah rahmat-Mu. Ya Allah... read more

48.	Munajat dengan Nama Allah : Al Majiid (Yang Maha Mulia)

“Ya Allah, anugerahilah aku pujian, nama baik, dan kejayaan. Ya Allah, tiada kejayaan tanpa karya, dan tiada karya tanpa kekayaan (maka anugerahilah aku kekayaan yang mengantar kepada pencapaian nama baik... read more

47.	Munajat dengan Nama Allah : Al Waduud (Yang Maha Mengasihi)

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan cahaya cinta-Mu yang Engkau anugerahkan ke hati para nabi-Mu dan hamba-hamba-Mu yang suci. Anugerahkan dalam hati kami rasa cinta kepada-Mu, sebagaimana Engkau anugerahkan kepada... read more

46.	Munajat dengan Nama Allah : Al Hakiim (Yang Maha Bijaksana)

“Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya-Mu al Hakiim, limpahkanlah kepada kami rahasia nama-Mu al Khabi  al Alim, agar terpancar hikmah ke dalam lubuk hati kami menuju lisan-lisan kami dan... read more

45.	Munajat dengan Nama Allah : Al Waasi’ (Yang Maha Luas)

“Ya Allah, wahai Yang Maha Luas anugerah dan pengampunua-Nya, wahai yang rahmat dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, lapangkanlah untuk kami rezeki-Mu, curahkanlah kepada kami berkah-Mu, dan anugerahilah kami dari berbagai... read more

44.	Munajat dengan Nama Allah : Al Mujiib (Yang Maha Mengabulkan Doa)

“Ya Allah, wahai Tuhan Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang Maha Dekat, dan Maha Memperkenankan, jadilah perintang antara kami dan cobaan dunia, penganiayaan makhluk, dan keburukan akhlak. Ampunilah dosa-dosa... read more

43.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Raqiib (Yang Maha Menjaga dan Mengawasi)

“Ya Allah, anugerahilah kami petunjuk sebagaimana mereka yang telah Engkau anugerahi petunjuk. Jadikanlah kami selalu berada dihadlirat-Mu, dan peliharalah kami dengan pandangan mata-Mu yang tak pernah tidur, lindungilah kami dengan... read more

42.	Munajat dengan Nama Allah : Al Kariim (Yang Maha Mulia/Maha Pemurah)

“Ya Allah, Yang Maha Mulia, Wahai Tuhan yang menampakkan keindahan, yang menutup keburukan, wahai Tuhan yang tidak menjatuhkan sanksi atas dosa, tidak pula membongkar aib dan noda, wahai Tuhan Yang... read more

41.	Munajat dengan Nama Allah : Al Jaliil (Maha Mempunyai Kebesaran/Maha Luhur)

“Ya Allah, Engkau Yang Maha Agung, lebur setiap hati yang memandang keindahan-Mu, bergetar semua hati menyadari keagungan dan kebesaran wibawa-Mu. Tampakkanlah kepada kami rahasia nama-Mu al Jaliil, sehingga aku tidak... read more