- Kisah Asmaul Husna

Kisah Rabi’ah Al Adawiyah dan Asmaul Husna

Rabi’ah Al-Adawiyah seorang wanita yang shalih, semalam suntuk melakukan shalat tahajud. Setelah shalat Shubuh ia tertidur. Di saat itu seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya mencuri pakaiannya. Tetapi ketika si pencuri hendak keluar dari rumah tersebut, tidak terlihat olehnya pintu keluar, lalu diletakkan kembali pakaian itu, barulah ia melihat pintu keluar. Hal itu diulanginya hingga tiga kali. Tiba-tiba terdengar suara : “Simpanlah kembali pakaian itu dan keluarlah. Sekiranya yang dicintai sedang tidur, yang menguasai selalu berjaga.”

Pencuri itu pun keluar dengan meninggalkan hasil curiannya. Dalam riwayat itu dikemukakan bahwa Rabi’ah Al-Adawiyah selalu menyebut nama Allah dalam segala perbuatan dan tindakannya. Karenanya ia mendapat lindungan Allah SWT, baik di saat tidur ataupun sedang tidak tidur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *