Kisah Asma’ul Husna Al-‘Adl

Suatu hari, datang seorang pengemis ke rumah Ja’far bin Khitab. Namun ia tidak memiliki makanan atau uang untuk diberikan kepadanya....
56.	Munajat dengan Nama Allah : Al Hamiid (Yang Maha Terpuji)

56. Munajat dengan Nama Allah : Al Hamiid (Yang Maha Terpuji)

“Maha Suci Engkau ya Allah, kami tidak mampu mempersembahkan pujian yang wajar kepada-Mu, pujian untuk-Mu adalah sebagaimana pujian-Mu atas diri-Mu, maka segala puji bagi-Mu sampai Engkau ridha, segala puji bagi-Mu...
55.	Munajat dengan Nama Allah : Al Waliyy (Yang Maha Melindungi)

55. Munajat dengan Nama Allah : Al Waliyy (Yang Maha Melindungi)

“Tuhan kami, Engkau adalah al Waaliy yang mengatur lagi terlaksana semua ketetapan-Mu, Engkau adalah Pemilik yang menguasai kendali kehidupan hamba-hamba-Mu. Sinarilah jiwa kami dengan nur nama-Mu al Waaliy, agar kami...
54.	Munajat dengan Nama Allah : Al Matiin (Yang Maha Kokoh)

54. Munajat dengan Nama Allah : Al Matiin (Yang Maha Kokoh)

“Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Kokoh, Dialah Yang Maha Kokoh Kekuatan-Nya, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Menghalangi, Yang Maha Mencabut (kekuatan) siapapun yang...
53.	Munajat dengan Nama Allah : Al Qawiyy (Yang Maha Kuat)

53. Munajat dengan Nama Allah : Al Qawiyy (Yang Maha Kuat)

“Ya Allah, Yang Maha Kuat, Yang Maha Kokoh, aku memohon dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu, kiranya Engkau limpahkan pada seluruh potensi dan anggota badanku lahir maupun batin, dengan kekuatan dari kekuatan-Mu,...
52.	Munajat dengan Nama Allah : Al Wakiil (Yang Maha Memelihara)

52. Munajat dengan Nama Allah : Al Wakiil (Yang Maha Memelihara)

“Dengan Nama Allah aku bertawakkal kepada Allah, dan tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah Yang Maha tinggi lagi Maha Besar. Cukuplah Allah pelindung kami, ialah sebaik-baik wakil yang kami...
51.	Munajat dengan Nama Allah : Al Haqq (Yang Maha Benar)

51. Munajat dengan Nama Allah : Al Haqq (Yang Maha Benar)

“Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau adalah Tuhan Pemelihara seluruh langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Segala puji bagi-Mu, Engkau terus menerus mengurus seluruh langit dan...
50.	Munajat dengan Nama Allah : Al Syahiid (Yang Maha Menyaksikan)

50. Munajat dengan Nama Allah : Al Syahiid (Yang Maha Menyaksikan)

“Ya Allah, jadikanlah Al Quran saksi yang mendukung kami, bukan saksi yang memberatkan kami. Hidupkanlah kami sebagai saksi-saksi yang diteladani, dan wafatkanlah t kami sebagai syuhada’ (orang-orang yang menyaksikan kebenaran-Nya),...
49.	Munajat dengan Nama Allah : Al Baa’its (Yang Maha Membangkitkan)

49. Munajat dengan Nama Allah : Al Baa’its (Yang Maha Membangkitkan)

“Ya Allah, Engkaulahh yang menggerakkan rezeki dari limpahan rezeki-Mu, Engkaulah yang mengutus rasul atas karunia-Mu, Engkaulah yang membangkitkan yang mati dari kubur sehingga tegak keadilan-Mu dan tercurah rahmat-Mu. Ya Allah...