Latest Posts

51.	Munajat dengan Nama Allah : Al Haqq (Yang Maha Benar)

“Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau adalah Tuhan Pemelihara seluruh langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Segala puji bagi-Mu, Engkau terus menerus mengurus seluruh langit dan bumi serta siapa yang ada diantara keduanya. Engkaulah Yang Maha Haqq, firman-Mu haqq, janji-Mu Haqq, pertemuan dengan-Mu haqq, surga Haqq, neraka Haqq, hari kiamat haqq. Ya Allah, kepada-Mu aku bertawakkal, dan terhadapmu aku beriman dan berserah diri. Kepada-Mu kukembalikan (segala sesuatu) bersama-Mu aku menentang (siapapun yang salah) dan kepada-Mu aku memohon putusan, maka ya Allah, ampunilah apa (kesalahan) yang telah kukerjakan dan yang akan kukerjakan, apa yang kurahasiakan dan apa... read more

Read More
50.	Munajat dengan Nama Allah : Al Syahiid (Yang Maha Menyaksikan)

“Ya Allah, jadikanlah Al Quran saksi yang mendukung kami, bukan saksi yang memberatkan kami. Hidupkanlah kami sebagai saksi-saksi yang diteladani, dan wafatkanlah t kami sebagai syuhada’ (orang-orang yang menyaksikan kebenaran-Nya),... read more

49.	Munajat dengan Nama Allah : Al Baa’its (Yang Maha Membangkitkan)

“Ya Allah, Engkaulahh yang menggerakkan rezeki dari limpahan rezeki-Mu, Engkaulah yang mengutus rasul atas karunia-Mu, Engkaulah yang membangkitkan yang mati dari kubur sehingga tegak keadilan-Mu dan tercurah rahmat-Mu. Ya Allah... read more

48.	Munajat dengan Nama Allah : Al Majiid (Yang Maha Mulia)

“Ya Allah, anugerahilah aku pujian, nama baik, dan kejayaan. Ya Allah, tiada kejayaan tanpa karya, dan tiada karya tanpa kekayaan (maka anugerahilah aku kekayaan yang mengantar kepada pencapaian nama baik... read more

47.	Munajat dengan Nama Allah : Al Waduud (Yang Maha Mengasihi)

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan cahaya cinta-Mu yang Engkau anugerahkan ke hati para nabi-Mu dan hamba-hamba-Mu yang suci. Anugerahkan dalam hati kami rasa cinta kepada-Mu, sebagaimana Engkau anugerahkan kepada... read more

46.	Munajat dengan Nama Allah : Al Hakiim (Yang Maha Bijaksana)

“Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya-Mu al Hakiim, limpahkanlah kepada kami rahasia nama-Mu al Khabi  al Alim, agar terpancar hikmah ke dalam lubuk hati kami menuju lisan-lisan kami dan... read more

45.	Munajat dengan Nama Allah : Al Waasi’ (Yang Maha Luas)

“Ya Allah, wahai Yang Maha Luas anugerah dan pengampunua-Nya, wahai yang rahmat dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, lapangkanlah untuk kami rezeki-Mu, curahkanlah kepada kami berkah-Mu, dan anugerahilah kami dari berbagai... read more

44.	Munajat dengan Nama Allah : Al Mujiib (Yang Maha Mengabulkan Doa)

“Ya Allah, wahai Tuhan Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang Maha Dekat, dan Maha Memperkenankan, jadilah perintang antara kami dan cobaan dunia, penganiayaan makhluk, dan keburukan akhlak. Ampunilah dosa-dosa... read more

43.	Bermunajat dengan Nama Allah : Al Raqiib (Yang Maha Menjaga dan Mengawasi)

“Ya Allah, anugerahilah kami petunjuk sebagaimana mereka yang telah Engkau anugerahi petunjuk. Jadikanlah kami selalu berada dihadlirat-Mu, dan peliharalah kami dengan pandangan mata-Mu yang tak pernah tidur, lindungilah kami dengan... read more

42.	Munajat dengan Nama Allah : Al Kariim (Yang Maha Mulia/Maha Pemurah)

“Ya Allah, Yang Maha Mulia, Wahai Tuhan yang menampakkan keindahan, yang menutup keburukan, wahai Tuhan yang tidak menjatuhkan sanksi atas dosa, tidak pula membongkar aib dan noda, wahai Tuhan Yang... read more